سخن روز :

ز گهواره تا گور دانش بجوی

ز گهو5454 اره تا گور دانش بجویآخرین های گالری عکس
ارسال شده در ۱۸ خرداد ۱۳۹۰

شاقول، جسم یا گلوله‌ای سنگی یا فلزی است که آن را به ریسمانی می‌آویزند و بنایان از فراز دیواری که در کار بنا کردند فروگذارند تا براستای آن ریسمان، کجی و برآمدگی دوش دیوار را دریابند. شاقول واژه‌ای پارسی بوده که به عربی نیز راه یافته‌است.

شاقول دارای انواع گوناگونیست:

* شاقول لیزری
* شاقول سنتی


شاقول – تراز لیزری یک نمونه از دستگاههای اتوماتیکی است که میتواند در محیطهای داخلی ساختمان با نور لیزر شفاف خود به مانند یک ریسمان کار لیزری امتدادهای تراز و شاقول را به کاربر نمایش دهد. این دستگاه همچنین قادر است جهت پیاده نمودن خطوط مایل نیز کمک رسان باشد. پیاده نمودن شیبها و امتداد شمشیری راه پله های ساختمانها مثال خوبی برای این کارآیی است.
کارآیی این دستگاه در اجرای سقفهای کاذب بسیار نمود دارد. در روش قدیمی نصاب سقف برای یکسان سازی فاصله نقاط مختلف سقف کاذب از سقف اصلی ناچار به انجام اندازه گیری های دشوار و مکرر بود. او مجبور بود محل اتصال نبشی نشیمنگاه سقف کاذب را از طریق متر کشی بر روی هر میلگرد آویخته شده مشخص نماید. در نتیجه کاری بسیار خسته کننده و سخت را در پیش رو داشت.

این دستگاه مجهز به یک سه پایه خاص است که از طریق تغییر وضعیت از یک سه پایه به شکل یک نبشی در آمده، دستگاه را قادر می سازد که بر روی سطوح عمودی مانند دیوار و ستون به آسانی نصب گردد. بر روی یکی از پایه های این سه پایه، آهن ربا های بسیار قوی نصب است که امکان اتصال سه پایه را بدون استفاده از پیچ و مهره به ستونهای فلزی امکانپذیر می سازد.در این حالت نصاب سقف کاذب کافیست که دستگاه را در ارتفاع مورد نظر قرار داده و آن را روشن نماید.ابتدا دستگاه خود را بصورت اتوماتیک تراز نموده سپس خط تراز لیزری روشن شده و در یک ارتفاع بر روی هر میلگرد نور لیزر تابانده میگردد.
نصاب بر روی هر میلگرد در محل تابیده شده نور لیزر علامت زده و بعداً نبشی نشیمنگاه در همان محل جوش می شود. بدین ترتیب وی موثر است.
پاسخ دادن